A pályázati képzések specialistája

 

A digitális szakadék csökkentése” - GINOP-6.1.2-15.

Ingyenes informatikai képzés a magyar kormány és az EU támogatásával.

Mivel az Európai Pályázati Képzési Hálózat cégcsoportból a Tudomány Nyelviskola rendelkezik azzal az engedéllyel, amely szükséges a GINOP-6.1.2-15. informatikai képzés megvalósításához, ezért a tanfolyamokat a Tudomány Nyelviskola Kft. tartja.

Kapcsolattartók:

Soóky Cili, sooky.cili@epkh.hu, 06/30/593 30 26

Vida Gábor, vida.gabor@epkh.hu 06/1/368 1156

A képzések felépítése:

Két tanfolyamra nyílik lehetőség. Miután elvégezte a hallgató az első kurzust, eldöntheti, hogy jelentkezik-e a második képzésre is:
„IKER1” szintű képzés: „Első lépések a digitális világba”,
„IKER2” szintű képzés: „Önállóan használom az informatikai eszközömet”

Támogatás:

Magánszemélyek 100%-os támogatást kérhetnek. Az NSZFI a képzésre 1000.- Ft/óra támogatást nyújt a jelentkező számára. (mindkét képzés elvégzése esetén 2x35 000 = 70 000 Ft a támogatás)


Csoportlétszám:15 fő/tanfolyam

A képzések óraszáma: 35 óra/tanfolyam, összesen 70 óra. A megengedett maximális hiányzás 4 óra/tanfolyam.

Jelentkezés feltételei:

  • 25 év alattiak illetve pályakezdő fiatalok, akik tankötelezettségüket teljesítették, közép- és felsőfokú intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem állnak
  • Alacsony  iskolai  végzettségűek  (ált   iskola)  és  szakképesítéssel  nem rendelkeznek
  • Munkanélküliek, közmunkások, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők
  • 50 év felettiek, nyugdíjasok, akik akár külön csoportban is tanulhatnak.
  • Gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők
  • Egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt
  • Megváltozott munkaképességűek
  • Etnikai kisebbséghez tartozó személyek

Előny a jelentkezéskor: Az általános iskolai végzettségen kívül legfeljebb alapfokú szakképesítésben szerzett bizonyítvánnyal rendelkezik.

Képzés zárása: A tanfolyam vizsgával és Tanúsítvány kiadásával zárul.

Képzés célja: Az informatikai képzések által szeretnénk fejleszteni a hátrányos helyzetű felnőttek digitális kompetenciáját, amely segíthet a számítógépen vagy okos telefonon történő kapcsolattartásban, ügyintézésben, a tudásgyarapításban, így növeli az elhelyezkedés esélyét is.

A képzések tematikája:

A jelentkezők a képzés idején elsajátított digitális ismereteiket felhasználhatják a számítógépen, az okostelefonon és a tableteken történő munkában, kapcsolattartásban.

Információ gyűjtése, felhasználása, tárolása és kezelése

- Termékekről és szolgáltatásokról információk keresése
- Közigazgatási portálokon való tájékozódás, keresés
- On-line tartalmak (pl. cikkek, szövegek olvasása vagy letöltése) megismerése,
- Fájlok vagy mappák másolása vagy eltávolítása

Digitális, internet alapú kommunikáció

- E-mail küldés /fogadás
- Szöveges/képi/hangalapú/video információáramlást és ezek kombinációját alkalmazó rendszerek használata
- Üzenet küldése vagy internetes bejegyzés tétele
- Saját készítésű tartalom feltöltése, megosztása honlapon

Digitális tartalmak létrehozása

- Egyszerű szöveges dokumentumok kezelése, alapszintű formázási lehetőségek
- Táblázatkezelői alapműveletek használata (összeadás, kivonás, szorzás, osztás)

Problémamegoldás, gyakorlati alkalmazás

- Hardverek/perifériák csatlakoztatása, installálása
- Digitális eszközön futó alkalmazások installálása, frissítése, konfigurációs paramétereinek módosítása vagy ellenőrzése

IKT biztonság

- Számítógép és internet biztonságos használata (vírusírtók, tűzfal, kéretlen levelek kezelése és adat halászat)
- Digitális eszköz biztonságos használatát támogató alkalmazás telepítése vagy frissítéseTovábbi előnyök, lehetőségek

A képzés kiegészítéseként könnyített módon nyílik lehetőség ECDL bizonyítvány megszerzésére is!
Azok számára, akik elvégezték a 2x35 órás ingyenes alaptanfolyamot, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy – fizetős vizsga keretében - ECDL informatikai bizonyítványt is szerezzenek.
Ráadásul, akiknek az IKER 2. szintű tanfolyam sikeres elvégzéséről tanúsítványuk van, azok már automatikusan mentességet kapnak az ECDL Számítógépes alapismeretek és az ECDL Online alapismeretek modulvizsgák alól. Így, csupán két további vizsga letételével ECDL BASE (START) bizonyítványt is szerezhetnek.
A vizsgamentességet a jelentkezők önkéntesen igényelhetik. A vizsgamentesség megvalósításának technikai részleteit, a minőségi szempontok szigorú figyelembe vételével az NJSZT ECDL Irodája biztosítja.

A nemzetközi ECDL vizsgát – amelyet az Európai Unió is támogat - a világ több mint 100 országában elfogadják.